Behandlingar

Vi arbetar med de flesta typer av behandlingar som blir aktuella inom allmäntandvård. Vid de tillfällen vi anser det nödvändigt, har vi ett nätverk av specialister att konsultera och/eller remittera till.

Ett par gånger per år deltar vi i vidareutbildning inom tandvårdens olika ämnesområden.

Information från Försäkringskassan

På försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om bland annat Tandvårdsstöd och högkostnadsskydd.

praktikertjanst

© Tandläkarpraktiken AB, Götagatan 3, 263 31 Höganäs - Tel: 042-34 00 00

stf