Behandlingar

Vi arbetar med de flesta typer av behandlingar som blir aktuella inom allmäntandvård. Vid de tillfällen vi anser det nödvändigt, har vi ett nätverk av specialister att konsultera och/eller remittera till.

Ett par gånger per år deltar vi i vidareutbildning inom tandvårdens olika ämnesområden.

Information från Försäkringskassan

På försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om bland annat Tandvårdsbidrag och Högkostnadsskydd.

Information från Praktikertjänst

Praktikertjänst har gjort en hemsida med mycket nyttig information om tandvård som heter "Allt om dina tänder".